短文辣文 全文免费阅读 第43页 E道阅读网,性生活用品 最新章节免费阅读无弹窗 E道阅读网,单亲互相满足性需求全文免费阅读 单亲互相满足性需求 E道

发布日期:2021年10月26日
Główny Urząd Miar Samodzielne Laboratorium Chemii - Laboratorium -

Nawigacja

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Chemii

Autor : Anna Pietrzak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zdjęcie ilustracyjne Laboratorium Chemii Głównego Urzędu Miar: Metrolożka wpatruję się w przyrząd pomiarowy.

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Chemii prowadzi prace w dziedzinie analiz gazów, pomiarów pH, przewodności elektrycznej właściwej roztworów elektrolitów oraz pomiarów zawartości związków chemicznych (anionów, kationów) w substancjach o wysokiej czystości, w roztworach kalibracyjnychoraz w próbkach o złożonym składzie; gęstości, lepkości, polarymetrii, refraktometrii, stężenia masowego etanoluoraznapięcia powierzchniowego. 

Nasze zadania

 • opracowywanie, realizacja i rozwijanie podstawowych metod pomiarowych oraz materiałów odniesienia zapewniających spójność pomiarową zjednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla pomiarów chemicznych i fizykochemicznych o najwyższej jakości metrologicznej; 
 • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia; 
 • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia; 
 • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej wspierających różne gałęzie polskiej gospodarki; 
 • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej; 
 • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej, w szczególności z Międzynarodowym Komitetem Miar (CIPM): CCQM (Komitet Doradczy ds. Liczności Materii),CCM (Komitet Doradczy ds. Masy), CCL (Komitet Doradczy ds. Długości);z Komitetami Technicznymi  Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET e.V.): TC-MC „Metrologia w Chemii”, TC-M “Masa”, TC-L “Długość”, z Komitetem ds. Materiałów Odniesienia (REMCO) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), z Międzynarodowym Bankiem Danych o Materiałach Odniesienia (COMAR),  a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML). 

Katalog CRM

Na zdjęciu: butelki różnej wielkości z roztworami, publikacja o materiałach odniesienia

Pracownie

Pracownia Analizy Gazów

Pracownia Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych

Pracownia Wzorców Fizykochemicznych

  Kontakt z laboratorium

   

  Publikacje

  Certyfikowane Materiały Odniesienia - publikacjaCertyfikowane Materiały Odniesienia / 2019
  Przewodnik GUM - ChemiaPrzewodnik GUM - dziedzina CHEMIA / 2019
  Miniaturka grafiki pochodzącej z artykułu "Matrycowe materiały odniesienia..."Matrycowe materiały odniesienia dla potrzeb analizy związanej z ochroną środowiska - udział GUM w metrologicznym projekcie badawczym EMPIR 14RPT03 ENVCRM - Agnieszka Zoń, Beata Warzywoda (Pracownia Analiz Nieorganicznych)
  Miniaturka grafiki - wykres pochodzący z artykułu "Stężenie pyłów zawieszonych PM10..."Stężenie pyłów zawieszonych PM10 w Polsce w 2015 roku - porównanie danych z serwisu CAMS programu Copernicus z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Agnieszka Hys, Joanna Dumańska, Krzysztof Tworek (Laboratorium Chemii GUM)
  do góry